Klijenti

ago pizzeria

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 1)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

KIMONO

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Custom)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Bordo

Banja Luka, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

FOodmarket

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Custom)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Le coq

Banja Luka, BiH
Integracija FoodBooking sistema online narudžbi na Faceboook i SOW – “Sales Optimized Website” restorana (Premium paket).

Bassta

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Custom)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

FRATELLI

Zenica, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 2)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Limun zut

Banja Luka, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

BURGER GS

Hobart, Australia
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Baltazar

Zenica, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Doner Lux

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Njambi

Zvornik, Bijeljina, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

casper

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Havana

Sarajevo, BiH
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Old story

Tuzla, BiH
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

U2 fabrika

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

King

Zenica, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

La perla

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

pasteur st.

Ho Chi Minh, Vietnam
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

WISA

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Sarajka

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Burger Bar

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

RIVA

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 1)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

McMilano

Zenica, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 1)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

iCHicken

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

WOK SNogu

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 1)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Limenka

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Custom)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

DARKWOOD

Tuzla, BiH
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Hub

Beograd, Srbija
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Brajlović

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Barrique

Novi Sad, Srbija
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Crepes

Novi Sad, Srbija
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Hotel Park

Srebrenik, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Tapas

Novi Sad, Srbija
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Pomodorino

Novi Sad, Srbija
Izrada web stranice po SOW skripti (Sales Optimized Website, Premium paket).
Integracija na Facebook i app za naručivanje.

Ječmište

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Nardi

Tuzla, BiH
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Sezam

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

H.O.T.

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

RE-LOADED

Grantham, Velika Britanija
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Ninos

Sarajevo, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 4)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Barok

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 1)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Pizza cut

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 1)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Naija

Connecticut, Sjedinjene Američke Države
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Blitz

Gornji Vakuf, BiH
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

Vučko84

Tuzla, BiH
Izrada web stranice (Web paket, Skripta 3)
Integracija naručivanja na Web i Facebook stranicu, te FoodBooking portal i aplikaciju.

Kyu Ramen

Denver, Sjedinjene Američke Države
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.

El Burro

Wyoming, Sjedinjene Američke Države
Integracija naručivanja na postojeću Web i Facebook stranicu restorana, te FoodBooking portal i mobilnu aplikaciju.